Wybierz progresje akordów piosenki

Użyć kapodaster do progu:
Wpisz liste akordów (oddzielonych kropką i przecinkiem)


Graj piosenki podczas nauki gry na gitarze. Nowa łatwa piosenka co tydzień.